Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Služby

V této sekci najdete detailní informace o námi nabízených službách.

Komunální odpad

Třídění

Separovaný sběr:

Zneškodňování odpadu kategorie N - pevná konzistence

Zneškodňování odpadu kategorie N - kapalné

Sběr a likvidace:

Stanovení charakteru odpadů dle požadavku právních norem

Sběrné dvory

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Oblast poradenství

Služby spojené s odpady

Tomuto tématu je věnována zvláštní sekce, Služby spojené s odpady