Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Profil společnosti

Společnost Rumpold s.r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 1992 jako dceřinná společnost rakouské firmy Rumpold a.s. založené v roce 1913, která podniká v odpadovém hospodářství v řadě evropských zemí.

Postupně byly založeny společnosti a provozovny v dalších regionech tak, aby mohly být uspokojeny potřeby všech zákazníků na území České republiky. Navrhujeme, investujeme a provozujeme všechny činnosti v odpadovém hospodářství, přičemž vycházíme z technologických postupů zakládající společnosti a místních potřeb.

V současné době pracujeme s nejmodernějšími technologiemi sběru, svozu, třídění, zpracování, recyklace a zneškodňování odpadů. V místech svého působení zajišťujeme nejen svoz domovního odpadu, ale zavádíme i systém separovaného sběru surovinově využitelných látek a nebezpečných složek komunálních odpadů. Samozřejmou činností je komplexní služba pro průmyslové podniky v oblasti tekutých i pevných nebezpečných odpadů, zahrnující zavedení systému sběru, transport dle ADR, meziskladování a zneškodnění různými způsoby vč. spalování. Zabýváme se všemi druhy odpadů kromě výbušných a radioaktivních. Nedílnou součástí naší práce jsou služby zákazníkům v oblasti údržby komunikací a veřejných prostranství, čištění měst a obcí, práce ve veřejné zeleni a provoz zahradnictví, údržba vyhrazených elektrických zařízení apod.

Při navrhování způsobů řešení vždy klademe důraz na technická řešení stoprocentně splňující všechny legislativní předpisy v uvedené oblasti a ekonomickou výhodnost na straně zákazníků. Hlavním cílem naší společnosti je poskytování kvalitních a komplexních služeb v širokém spektru činností k dokonalé spokojenosti našich obchodních partnerů ve smyslu hesla: Čistě a jistě