Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Odpad:


Služby spojené s odpady

U nás si můžete pronajmout nebo zakoupit:

Více informací a objednávky na telefonních číslech v kontaktech

Nádoby na odpady

Na této stránce naleznete přehled popelových nádob, které Vám můžeme nabídnout k pronájmu nebo k prodeji, a u kterých Vám můžeme zaručit jejich bezproblémový vývoz. (Dostupnost vývozu nádob v jednotlivých oblastech ověřte prosím na telefonním čísle, které naleznete v kontaktech.

Do popelových nádob nepatří nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň. Dále doporučujeme neukládat do nádob určených na tzv. komunální odpad vytříděné složky domovního odpadu. Naučte se i Vy využívat nádoby určené pro tento druh odpadu. Možná budete překvapeni, kolik místa Vám zbude po důkladném roztřídění odpadu ve Vaší popelové nádobě.

Plastové popelové nádoby (120 a 240 litrů) a kontejnery (1100 litrů) nejsou vhodné na popel, protože dochází k jejich přetěžování a mnohonásobně se zvyšuje riziko jejich poškození. Na popel jsou určeny pozinkované popelové nádoby o objemu 110 l.

Stojan na plastové pytle Další možností ukládání odpadů (vhodnou především na koncerty, oslavy a jiné jednorázové akce) jsou stojany na plastové pytle. Stojany jsou snadno skladovatelné a jednoduché je také jejich použití a manipulace s nimi. Tímto způsobem je možné shromažďovat i tříděný odpad - kompozitní (tetra-pack) a plastové obaly.