Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Odpad:


Komunální odpad

Naše společnost sváží v řadě obcí a firem komunální odpad. Váš odpad uložte do některé z níže uvedených popelových nádob a naše společnost zajistí jejich výsyp. Všechny odpadové nádoby zobrazené na fotografiích u nás můžete zakoupit či pronajmout. (více v sekci Služby spojené s odpady)

Do těchto nádob nepatří nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň!!!

Dále doporučujeme neukládat do nádob určených na tzv. komunální odpad vytříděné složky domovního odpadu. Naučte se i Vy využívat nádoby určené pro tento druh odpadu. Možná budete překvapeni, kolik místa Vám zbude po důkladném roztřídění odpadu ve Vaší popelové nádobě.

Nádoby na komunální odpad